Tandvård på frikort

 

En del vuxna har rätt till stöd från landstinget. Då betalar man som i sjukvården, ett fast pris per tandläkarbesök eller tandhygienistbesök upp till frikort.


De som har rätt till stöd från Landstinget för tandvård är en del sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Landstinget kan ge ekonomiskt stöd för tandvård för:

Uppsökande verksamhet. Kostnadsfri enklare hälsokontroll och rådgivning.

Nödvändig tandvård. För att få nödvändig tandvård behövs ett tandvårdsstödsintyg. Intyget kan utfärdas av chefer för särskilda boenden och hemtjänstenheter samt kommunernas bistånds- och LSS-handläggare.

Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som ett led i sjukdomsbehandlingen. Det kan till exempel vara vård mot infektioner i käken inför en cancerbehandling eller extrem tandvårdsrädsla, som gör att personen inte går till tandläkaren fast han eller hon behöver.

Individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel