Behandlingar

 

Vår grund - din trygghet!

All behandling utgår från en undersökning där vi utifrån diagnos erbjuder förslag på behandling med hjälp av den senaste tekniken som finns tillgänglig.

 
Teamtandvård 

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga omhändertagande och service arbetar vi som ett team, där tandläkaren har det övergripande ansvaret. Vi har regelbundet gemensamma ”ronder” där vi diskuterar mer omfattande eller svårlösta problem, och ibland händer det därför att vi gemensamt också undersöker patienter.

Terapiplanering

Alla kan inte vara bäst på allt och att delar av din behandling föreslås genomföras eller följas av någon annan än din tandläkare är med ditt bästa i åtanke. Vi har därför ett nära samarbete med specialister, naprapat och röstpedagog dit vi remitterar för att du ska få bästa möjliga vård.

Kostnadsförslag

För att du ska kunna planera och hålla koll på dina kostnader lämnar vi alltid skriftliga kostnadsförslag när du behöver mer än en basundersökning.  Vi försöker alltid lämna förslag på alternativa behandlingar då det är viktigt för oss att du verkligen känner dig delaktig i vården och besluten kring din munhälsa.

Förebyggande behandling – stödbehandling

Vårt mål är att alla våra kunder ska bli friskare. Därför lägger vi stor vikt vid att informera och erbjuda uppföljning av behandlingar men också att mäta resultatet. Denna service sköts nästan uteslutande av vår tandhygienist, men också till viss del av vår tandsköterska, och du som är helt frisk i munnen behöver inte träffa tandläkaren så ofta. Alla får en personlig rekommendation för hur friska förhållanden skall kunna bevaras.

Estetisk tandvård

Vanligen måste estetisk tandvård betalas till 100% av patienten, men vissa utseenderelaterade tandbehandlingar kan vara godkända att göra med försäkringsersättning.

Vi skiljer på estetisk och kosmetisk tandvård. Kosmetisk tandvård är tandvård som inte grundas på odontologiska och funktionella behov. Den kosmetiska tandvården är därför momsbelagd och man får som patient alltid betala 100%.

 

Laser

Med hjälp av laser kan vi nu ta bort karies utan att borra. Det går snabbare och man slipper vibrationer och borrljud, vilket vi är övertygade om skapar en tryggare och lugnare miljö för både patienter och tandvårdspersonal. Eftersom det också går snabbare behöver man sällan bedövning, vilket hjälper våra spruträdda patienter.

Laser påskyndar läkningsprocessen, vilket gör att laser är ett utmärkt hjälpmedel för alla med Herpes, munsår och Afte. Laser lindrar smärtan och påskyndar läkningen. Laser minskar även svullnad efter operationer.