Patientinformation

 

Välkommen
Din trygghet som patient är viktig för oss och därför vill vi berätta lite om vårt arbetssätt och våra rutiner. Vi vill ge dig högsta möjliga kvalitet på behandlingar, patientsäkerhet, miljö och trivsel. Vi vill självklart även att du ska tycka om hur du blir bemött av oss. Det ska vara trevligt att gå till tandläkaren!

Patientsäkerhet
Allt arbete i munhålan kräver en ren miljö samt rena och sterila instrument. Hos oss tillämpas strikta rutiner för rengöring och sterilisering av instrument och utrustning. Rengöring sker givetvis med den senaste tekniken på området. Alla ytor i behandlingsrummen rengörs flera gånger dagligen med desinfektionsmedel. Allt för din säkerhet.

Kvalitet
Våra behandlingar ska präglas av kvalitet. Det är därför viktigt att du känner dig nöjd med oss, med våra arbetsinsatser samt att du känner dig trygg och bekväm under hela besöket. Vårt mål är att ge dig bästa möjliga munhälsa och utgår därför alltid från dina personliga behov och förutsättningar när vi föreslår aktuell behandling.

Vi är väl insatta i Socialstyrelsens regler och rekommendationer inom tandvården och vi har alltid tillgång till de senaste kraven och rönen. Vi följer alltid Socialstyrelsens krav och riktlinjer eftersom dessa skapats på goda grunder. Vår kompetensnivå säkerställs genom att vi alltid håller oss uppdaterade på vad som sker inom det medicinsktekniska området. Vi utbildar oss kontinuerligt för att optimera våra tandvårdsinsatser för att alltid ge dig högsta kvalitet.

Trivsel för dig som patient
Vi vill att du ska trivas hos oss och känna dig lugn och bekväm under hela besöket. Vi tycker därför att det är viktigt att det alltid är rent och fräscht i både väntrum och toalettutrymme och att du hittar någonting trevligt att läsa medan du väntar. Din tid är värdefull och därför strävar vi efter att vistelsen i väntrummet ska vara så kort som möjligt.

Miljö
Miljöfrågorna är högaktuella. Vi vill alla vistas i en sund miljö, andas frisk luft och dricka rent vatten – och att kommande generationer också ska få göra det! Här på mottagningen försöker vi göra allt vi kan för att skona jordklotet och bidra till förbättringar. Alla våra avlopp har t.ex. avskiljningsfilter vilket gör att avloppsvattnet till 99% är fritt från amalgam. Vårt särskilda miljöavtal garanterar att alla filter fungerar som de ska och att restprodukterna blir omhändertagna på ett miljösäkert sätt. Vi källsorterar vårt avfall och tänker miljömässigt när vi väljer produkter, tjänster och energiförbrukning till mottagningen. Självklart följer vi även alla lagar, förordningar och rekommendationer som finns inom miljöområdet.

Övriga insatser
God och säker tandvård kräver insatser som kanske inte märks så mycket utåt sett. Visste du t.ex. att vi byter handskar mellan varje patient och att vi använder särskilda kontrollsystem för att hålla våra instrument rena och sterila? Eller att vi har speciella slangar till vattnet som du sköljer din mun med samt byter munstycke mellan varje patient? Under behandlingen tittar vi inte bara efter hål utan även efter andra tandrelaterade åkommor i din mun. Vi är även utbildade för att upptäcka sjukdomar som kan ge olika symtom i munhålan – en extra hälsokontroll som de flesta patienterna kanske inte känner till.

Betalning

Hos oss kan du betala med de flesta Betalkort och Swish.  Faktura och delbetalning ordnar vi enkelt med Tandkonto via Resursbank.