Senaste nytt

Våra ordinarie öppettider är måndag 9:00-18:00 och tisdag-torsdag 8:00-18:00. Mottagning efter överenskommelse.

Vid akuta problem då vi håller stängt hänvisar vi till Tandjouren.se med telefonnummer: 070-400 50 51

 

Besökare

Fyller ditt barn tre år i år?

Nu listar vi årets barnpatienter.

Välkomna!

Snarkar du? Dags att ta tag i problemet!

Vi gör apnéskenor enligt nyaste tekniken

- allt för din trivsel, hälsa och säkerhet

Startsidan arrow Nya tandvårdsreformen
Tandvårdsreformen Utskrift E-post

 

God tandvård till rimlig kostnad
2008 genomförde regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. Målet var att det ska bli billigare att besöka tandvården - speciellt för den som har omfattande tandvårdsbehov - och att stärka patientens ställning. Regeringen ville också förbättra konkurrensen på tandvårdsmarknaden och minska den administrativa bördan för tandvårdsföretagarna.


Reformen innehåller
En tandvårdscheck - ett allmänt tandvårdsbidrag - till alla vuxna som fyllt 20 år. Ett skydd mot höga kostnader införs. Ett system för referenspriser upprättades och en prisportal på Internet ska göra det enklare för den enskilde att jämföra kostnader mellan olika tandläkare.

Reformen trädde i kraft den 1 juli 2008.

 
Tandvårdscheck - allmänt tandvårdsbidrag
Tandvårdsbidraget innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök. Bidraget är 300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre.


Skydd mot höga kostnader
Ett skydd mot höga kostnader för tandvårdstjänster infördes. Skyddet innebär att kostnader för den enskilde, mellan 3 001 - 15 000 kronor ersätts med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får individen betala själv. Det är inte all tandvård som ersätts. Det finns bestämda referenspriser för den tandvård som ersätts. Det tidigare högkostnadsskyddet för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet.


Referensprissystem
Systemet fungerar så att vårdgivaren får ersättning av staten per utförd åtgärd. Vilken tandvård som ersätts är bestämd i förväg, och det finns även bestämda referenspriser som utgör grunden för beräkningen av ersättning. Referenspriserna fungerar som jämförelsepris för patienterna. Den fria prissättningen på tandvårdsmarknaden behålls.


Vilken tandvård ersätts?
All tandvård ersätts inte. Förebyggande tandvård omfattas och tandvård som gör att patienteten slipper smärta och sjukdomar samt har förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder. Tandvård som ska åstadkomma ett utseendemässigt godtagbart resultat ersätts också, men ej tandvård av rent kosmetiska skäl. Tandvården ska så långt som möjligt bevara munnens vävnader.

 
Prisportal med referenspriser på Internet
En prisportal på Internet ska göra det lättare för allmänheten att jämföra och kontrollera olika vårdgivares priser. Läs mer på 1177.se

 
Minskad administrativ börda för tandläkarna
En viktig utgångspunkt för tandvårdsreformen var att minska den administrativa bördan för vårdgivarna. Därför fick Försäkringskassan i uppdrag att utveckla ett nytt IT-stöd som ska hantera alla uppgifter som vårdgivarna är skyldiga att rapportera.

 

 
Joomla Templates by Joomlashack